വോട്ടെടുപ്പ് :ആന്ധ്രയിലെ അനന്ത്പുരില്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

9