മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധ കലാപത്തില്‍ 60 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

7