ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും

10

ദുബായ് : അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റൺവേ 26ന് നാലു മുതൽ ഏഴു വരെയും 27ന് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വരെയും അടച്ചിടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള റൺവേ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ 30 വരെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

വിമാനങ്ങളിൽ ചിലത് റദ്ദാക്കുമെന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ സമയ വിവരവും മറ്റും ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാന യാത്രക്കാരെ ഇത് അത്രയധികം ബാധിക്കില്ല. യാത്രക്കാരെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമട്ട് നേരിടുന്നവരെ അടുത്ത വിമാനത്തിലേക്കു മാറ്റുകയോ പണം തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു