കുവൈറ്റിൽ ഉച്ചവിശ്രമം നൽകാതെ കൊടും ചൂടിലും ജോലി : പരിശോധന ശക്തം

കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി :കുവൈറ്റിലെ ചൂട്‌ 49 ഡിഗ്രി
എത്തിയിട്ടും പുറം ജോലി ചെയ്യുന്ന
തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്‌ ഉച്ചവിശ്രമം
അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകം.
ഇതേതുടര്‍ന്ന്‌ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന തൊഴിലൂടമകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്‌ മാന്‍ പവർ അതോറിറ്റിയും മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയും കര്‍ശന പരിശോധനയ്ക്ക്‌ തുടക്കംകുറിച്ചു. കനത്ത ചൂടു മൂലം കുവൈത്തില്‍ ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ്‌ 31 വരെ
തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്‌ പകൽ 11 മുതൽ വൈകിട്ട്‌ 5 മണിവരെയാണ്‌ ഉച്ചവിശ്രമം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്‌