പോലീസ്‌ വാഹനവും ടാങ്കര്‍ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു ഒരു പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ പരുക്കേറ്റു.

5

കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി :ജഹ്റയില്‍ പോലീസ്‌ വാഹനവും ടാങ്കര്‍ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു ഒരു പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ്‌ അപകടം ഉണ്ടായത്‌.