പ്രമുഖരെല്ലാം രാജകീയ വിവാഹ സൽകാരത്തിന് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ

8

ദുബായ്: യു എ ഇ പ്രധാനമന്ത്രിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ 3 മക്കളുടെ (ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് റാശിദ് അൽ മക്തൂം, ശൈഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് റാശിദ് അൽ മക്തൂം,ശൈഖ് അഹ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് റാശിദ് അൽ മക്തൂം) രാജകീയ വിവാഹ സൽകാരം ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രമുഖരുടെ നിര തന്നെ എത്തി ചേർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദുബായ് ഭരണാധികാരി രചിച്ച കവിത ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

മേയ് 15ന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം(36) ഷെയ്ഖ ഷെയ്ഖ ബിൻത് സഇൗദ് ബിൻ താനി അൽ മക്തൂമിനെയാണ് ജീവിത സഖിയാക്കിയത്. ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്(35) ഷെയ്ഖ മറിയം ബിൻത് ബുത്തി അൽ മക്തൂമിനെയും ഷെയ്ഖ് അഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ്(32) ഷെയ്ഖ മിദ്യ ബിൻത് ദൽമൂജ് അൽ മക്തൂമിനെയും ജീവിത പങ്കാളികളാക്കി.