യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിനു ഒറ്റ അക്ഷരം മാത്രം

ദുബായ്: ഒറ്റ അക്ഷരമുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യ സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുമായി യുഎഇ. സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ, പ്രൊജക്ടുകള്‍, നിയമസഹായങ്ങള്‍ എന്നി ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് യുഎഇ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒരുക്കിയത്. ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ തിരയാവുന്ന രീതിയില്‍ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡൊമൈന്‍ നെയിമായ യു.എഇ(U.AE) എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫോറം, ബ്ലോഗുകള്‍, സര്‍വേകള്‍, ചാറ്റ് ബോട്ട്, പോളുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റില്‍ ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികം, വാണിജ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഈ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പേജുകളും യുഎഇ സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.