ഷെയ്ഖ് ഖാലിദിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഭരണാധികാരിക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ എം.എ യൂസഫലി എത്തി

8

ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഹിസ് ഹൈനസ് ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ മകൻ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഭരണാധികാരിക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ അൽബാദി കൊട്ടാരത്തിൽ എം.എ യൂസഫലി എത്തി.