ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ- ഹോട്ടൽ പൂട്ടി

ഭക്ഷണം കഴിച്ച 15 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റതോടെ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചു. ഹോട്ടലിലെ ഷെഫിനെയും ഹെൽത്ത്‌ കണ്ട്രോളറെയും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് സസ്പെന്റ് ചെയ്തതായും ‘അൽ ബയാൻ’ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഹോട്ടലിl വിളമ്പിയ സോസിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോസ് നിർമിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച മുട്ടയിൽ സാൽമൊണല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തി. ശരിയായ രീതിയിൽ വേവിക്കാത്ത മുട്ട ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ നേരത്തെ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.