യു.എ.ഇ പതാക ദിനം ആചരിച്ചു

9

അബുദാബി : ഫിനാബ്ലർ ശൃംഖലയിൽ പെട്ട ആഗോള ധനവിനിമയ സ്ഥാപനമായ യു.എ.ഇ എക്സ്ചേഞ്ചും തമോഹ് ഗ്രൂപ്പും സംയുതമായി യു.എ.ഇ പതാക ദിനം ആചരിച്ചു. റീം ഐലൻഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തമോഹ് ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള മുഴുവൻ കമ്പനികളിലെയും തൊഴിലാളികളും യു.എ.ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് – യൂനിമണി – ഫിനാബ്ലർ ജീവനക്കാരും  പങ്കെടുത്തു.രാജ്യത്തിൻറെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയും സഹിഷ്ണുതയും സമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന യു.എ.ഇ ഭരണ കർത്താക്കളുടെ ദീർഘ വീക്ഷണം മാതൃകാപരമാണെന്നും നാലു പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളോം യു.എ.ഇയോടൊപ്പം വളർന്ന യു.എ.ഇ എക്സ്ചേഞ്ചിന്  രാജ്യത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിൽ പങ്കാളിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും യു.എ.ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് – യൂനിമണി ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ പ്രദീപ് കുമാർ ടി.പി. പറഞ്ഞു.