പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുമായി സൗദി അറേബ്യ

ദമ്മാം :കടുത്ത നിബന്ധനകളോടെയാണ് സൗദിയിൽ പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമാവലി നടപ്പിലായിരിക്കുന്നത് .ജനുവരി  മൂന്ന് മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ  വരികയും  ചെയ്തു . 12 വർഷമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമാവലി പരിഷ്കരിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമീർ  അബ്‌ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗതാഗത നിബന്ധനകൾ, നിയലംഘനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പിഴകൾ, മറ്റ് പൊതുനിയമങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കരണം വരുത്തിയാണ് പുതിയ നിയമാവലി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഒാരോ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനത്തിനും ഒാരോ  പോയിൻറ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇൗ പോയിൻറുകൾ 90 എണ്ണം കടന്നാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടും.  ആദ്യത്തെ നിമലംഘനം മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 90 പോയിൻറ് എത്തുന്നവരുടെ ലൈസൻസ് ആദ്യം ഒരു മാസത്തേക്കും നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും 90 പോയിൻറ് എത്തിയാൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുമാണ് ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുക.കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ മൂന്നാം തവണ ആറ് മാസത്തേക്കും നാലാം തവണ സ്ഥിരമായും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടും.  ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പിന്നീട് പുതിയ ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷിക്കായി ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല  ഒരു മാസം നീളുന്ന പ്രത്യേക പരിശീലന കോഴ്‌സും  ഇവർ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും  ട്രാഫിക് പൊലീസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.