ദുബൈ പോലീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

75

ദുബൈ: പൊതുജനാരോഗ്യവും സുരക്ഷയും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, ലഭ്യമായ സ്മാര്‍ട്ട് ചാനലുകള്‍ വഴി ഇടപാടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ദുബൈയിലെ ജനറല്‍ ട്രാഫിക് വകുപ്പ് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ദുബൈ പോലീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ആപ്പ്, ദുബൈ പോലീസ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, മാക്‌സ് ബോക്‌സ് കിയോസ്‌കുകള്‍, 901 വിളിക്കുക. മറ്റൊരു തരത്തില്‍, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് എമിറേറ്റിലുടനീളം ലഭ്യമായ സ്മാര്‍ട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍, എസ്പിഎസ് എന്നിവ സന്ദര്‍ശിച്ച് അവരുടെ ഇടപാടുകള്‍ വേഗത്തിലും മനുഷ്യ ഇടപെടലുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയും. പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഇതിനകം തന്നെ ഉപഭോക്തൃ സന്തോഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വ്യക്തിഗത സേവനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അല്‍ മസ്രൂയി സ്ഥിരീകരിച്ചു.