സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാന്‍ ചൈനയിലെ സ്‌കൂളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് തലപ്പാവ്‌

18
ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷാഹു പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകം തൊപ്പികള്‍ ധരിച്ച് ക്ലാസ് മുറികളിലെത്തിയപ്പോള്‍

ബീജിംങ്: സാമൂഹികാകലം പാലിക്കാന്‍ ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷാഹു പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കണ്ടെത്തിയ വഴികള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നു. ആദ്യ സെമസ്റ്ററിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഗ്ലേബല്‍ ടൈംസ് ആണ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിഴക്കന്‍ ചൈനയിലെ സെജിയാങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഹാങ്ഷാഹു പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സാമൂഹികാകലം പാലിക്കാന്‍ കണ്ടെത്തിയ വഴികളാണ് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയ എല്ലാ കുട്ടികളും മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണാം. കൂടാതെ ഓരോ കുട്ടിയും തലയില്‍ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള തൊപ്പികള്‍ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയ ഒരോ കുട്ടിയും ധരിച്ച തലപ്പാവ് മറ്റു കുട്ടികളില്‍ നിന്നും അകന്ന് നില്‍ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. തലപ്പാവിന്റെ രണ്ട് അറ്റവും നീട്ടിയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയത്. അവരുടെ ആദ്യ സെമസ്റ്ററിനെ അവര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാന്‍ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നു.