തെറ്റായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ യുഎഇയില്‍ 20,000 ദിര്‍ഹം വരെ പിഴ

15

ദുബൈ: സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനും മന്ത്രിസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതില്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയാല്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങളില്‍ ആരോഗ്യ അവബോധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരിയായ നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുമാണിത്. അംഗീകൃത വക്താക്കള്‍, വിദഗ്ധര്‍, ഔദ്യോഗിക സര്‍ക്കാര്‍ സ്രോതസ്സുകള്‍ എന്നിവയിലൂടെ വരുന്ന വാര്‍ത്തകളും വിവരങ്ങളും മാത്രമെ പങ്കിടാവൂ. ദേശീയ അടിയന്തര പ്രതിസന്ധിയുടെയും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയ ശേഷം ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, മൊഹാപ്പ്, മറ്റ് പ്രസക്തമായ അധികാരികള്‍ എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിവരങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മറ്റ് ആരോഗ്യ അധികാരികള്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വിവരങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പുന:പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ചടി, ഓഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ വിഷ്വല്‍ മീഡിയ വഴി അല്ലെങ്കില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, വെബ്സൈറ്റുകള്‍, ഐടി ഉപകരണങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.
പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യവിവരങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിനോ അഭിപ്രായമിടുന്നതിനോ മുമ്പ് മന്ത്രാലയങ്ങളും ഫെഡറല്‍, പ്രാദേശിക അധികാരികളും എന്‍സിഇഎംഎയുടെ അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ട്. തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 20,000 ദിര്‍ഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കും.