അബുദാബിയില്‍ യാത്രാ നിരോധം ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടി

അബുദാബി: അബുദാബി എമിറേറ്റിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രാ നിരോധം ഒരാഴ്ചത്തേക്കുകൂടി നീട്ടി. ജൂണ്‍ 2നാണ് ആദ്യമായി ഒരാഴ്ച കാലത്തേക്ക് യാത്രാനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.
8ന് നിരോധം അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 9 മുതല്‍ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുകൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് പൂര്‍ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് യാത്രാ നിരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇതര എമിറേറ്റുകള്‍ക്കുപുറമെ അബുദാബിയുടെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രകള്‍ക്കും ഈ കാലയളവില്‍ നിരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.