യുഎഇയിൽ 254 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 254 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു . ഇന്ന് ഒരു മരണം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല . .ഇന്നത്തെ പുതിയ 254 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 57,988 ആണ് . ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 494 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 50,848 ആയി . യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 6,798 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത് . കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 342 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്