ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 293 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 293 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു . ഇന്നും വീണ്ടും 2 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്നത്തെ പുതിയ 293 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 56,442 ആണ് . ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 1036 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് , ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 48,448 ആയി . യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 7,637 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത് .