മാന്യ വായനക്കാര്‍ക്ക് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രികയുടെ ഈദുല്‍ അദ്ഹ ആശംസകള്‍