20 റീപാട്രിയേഷൻ വിമാനങ്ങൾ കൂടി മസ്‌കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സർവീസുകളുടെ ഭാഗമായി 20 റീപാട്രിയേഷൻ വിമാനങ്ങൾ കൂടി മസ്‌കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജൂലൈ 17 നും ജൂലൈ 31 നും ഇടയിലാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്.

17 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – വിജയവാഡ

18 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – ചെന്നൈ

18 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ദില്ലി

20 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – ഹൈദരാബാദ്

21 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – മുംബൈ

21 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – കൊച്ചി

21 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – തിരുവനന്തപുരം

22 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ബാംഗ്ലൂർ / മംഗലാപുരം

23 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – ചെന്നൈ

23 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – അമൃത്സർ

24 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – വിജയവാഡ

25 ജൂലൈ : മസ്‌കറ്റ് – കൊച്ചി

26 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ദില്ലി

26 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – കാലിക്കറ്റ്

27 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ലഖ്‌നൗ

28 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ജയ്പൂർ

29 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – മുംബൈ

30 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – തിരുവനന്തപുരം

31 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – ബാംഗ്ലൂർ / മംഗലാപുരം

31 ജൂലൈ : മസ്കറ്റ് – കോഴിക്കോട്

ഓൺ‌ലൈൻ വെബ്‌ഫോം / ഇമെയിൽ / ടെലിഫോൺ വഴി എംബസി ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിനുമായി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ആളുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്ക് യാത്രക്കാർ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.