ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താഴികക്കുടം (ഖുബ്ബ) ജിദ്ദയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു

ജിദ്ദ : ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താഴികക്കുടം (ഖുബ്ബ) ജിദ്ദയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു. മദീന റോഡിൽ കിംഗ് അബ്ദുള്ള സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.ജിദ്ദ സൂപ്പർ ഡോം എന്നാണ് താഴികക്കുടത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

34000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ
തൂണുകൾ ഇല്ലാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന താഴികക്കുടത്തിന് 46 മീറ്റർ ഉയരവും 210മീറ്റർ വ്യാസവുമാണുള്ളത്.

നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് താഴികക്കുടമായ ടോക്കിയോ ഡോമിനേക്കാൾ(206വ്യാസം ), ജിദ്ദ സൂപ്പർ ഡോമിന് വലിപ്പമുണ്ട്. അതേസമയം, ജിദ്ദയിലെ താഴികക്കുടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് താഴികക്കുടമെന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും ജിദ്ദ സൂപ്പർ ഡോമിന് സ്വന്തമാകും.