കണ്ണൂര്‍ ശരീഫും നാസര്‍ പറശ്ശിനിയും ഫോക്‌ലോര്‍ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിച്ചു

10
ഫോക്‌ലോര്‍ അക്കാദമിയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പുരസ്‌കാരം കണ്ണൂര്‍ ശരീഫിന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.പി ദിവ്യ സമ്മാനിക്കുന്നു

കണ്ണൂര്‍: ഫോക്‌ലോര്‍ അക്കാദമിയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പുരസ്‌കാരം കണ്ണൂര്‍ ശരീഫും മാപ്പിള കലകള്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നാസര്‍ പറശ്ശിനിയും സ്വീകരിച്ചു. ശിക്ഷക് സദനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.പി ദിവ്യയാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ചത്.

കണ്ണൂര്‍ ശരീഫും നാസര്‍ പറശ്ശിനിയും പുരസ്‌കാരങ്ങളുമായി