ഡോ. സായി ഗണേഷ് മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍ 5-ാം ശാഖ ആരംഭിച്ചു

48
ഡോ. സായി ഗണേഷ് മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിന്റെ 5-ാമത് ശാഖ ദുബൈ കറാമ എഡിസിബി മെട്രോക്ക് സമീപം ക്രിസ്റ്റല്‍ ബിസിനസ് സെന്റര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ ഡോ. സായി ഗണേഷ് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ദുബൈ: ഡോ. സായി ഗണേഷ് മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിന്റെ 5-ാമത് ശാഖ ദുബൈ കറാമ എഡിസിബി മെട്രോക്ക് സമീപം ക്രിസ്റ്റല്‍ ബിസിനസ് സെന്റര്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ ഡോ. സായി ഗണേഷ് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. മഞ്ജു, ചാക്കോ ഊളക്കാടന്‍, ഷൈന്‍, ജിജോ ജലാല്‍, ജാക്കി റെഹ്മാന്‍, ശില്‍പ നായര്‍, ജൂബി കുരുവിള, സുരേഷ് തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഡെന്റല്‍ മേഖലയില്‍ നൂതന സാമഗ്രികളോടെയാണ് സെന്ററെന്ന് ഡോ. സായി ഗണേഷ് അറിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിനാകെ 40ലധികം ഡെന്റിസ്റ്റുകള്‍ ഉണ്ടാകും.